Solo Voice

hlas utopený v oceánu ticha


Hlas utopený v oceánu ticha je projekt, jehož cílem je obohatit repertoár pro sólový hlas. Forma tohoto projektu rok od roku proměňuje, ale konstantní je snaha oslovit zejména mladé skladatele, aby se věnovali tvorbě pro sólový hlas. Během pouhých dvou ročníků tohoto projektu se podařilo oslovit skladatele od Indonésie až po USA a koncertně provést či nahrát celkem 12 nových skladeb. Připravované pokračování projektu se bude věnovat skladbám pro sólový hlas na pomezí zvukové poezie a hudební kompozice - beze slov, pouze zvukovost hlasu.

a voice drowned in an ocean of silence


A voice drowned in an ocean of silence is a project that aims to enrich the solo voice repertoire. The form of the project changes from year to year, but the effort to address mainly young composers to create new pieces for solo voice is constant. During just two years of this project, it was possible to reach composers from Indonesia to the USA and record or perform in concert a total of 12 new compositions. The forthcoming continuation of the project will be devoted to compositions for solo voice on the verge of sound poetry and musical composition - no words, just vocality.

semberavoj@gmail.com
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!