CZ


Vojtěch Šembera (*1995) je vokalista (baryton) a skladatel, který se věnuje zejména interpretaci soudobé hudby, písňovému repertoáru a historické hudby. Je absolventem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde studoval jak kompozici, tak klasický zpěv. Získal několik ocenění ve skladatelské soutěži Generace a v Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka. Svůj operní debut uskutečnil v Slezském divadle Opava jako Lovec ve Dvořákově Rusalce. Vystoupil na festivalu New Opera Days Ostrava a účinkoval mimo jiné
s Orchestrem Národního divadla v Praze, s Orchestrem BERG nebo s VENI ensemble. Jako sólista pravidelně spolupracuje s Karlovarským symfonickým orchestrem. Během ročního studijního pobytu v nizozemském Den Haagu spolupracoval s Orkest de Ereprijs v rámci projektu Young Composers Meeting a vystupoval na festivalu Dag in de Branding. Je členem spolku Lieder Company a klezmerového souboru HaChucpa. Soustavně se věnuje také organizaci vlastního projektu Hlas utopený v oceánu ticha zaměřeného na obohacení repertoáru pro sólový hlas.

Detailnější životopis doplněný o výčet projektů je k dispozici ke stažení.

EN


Vojtěch Šembera (*1995) is a vocalist (baritone) and composer who specializes in the interpretation of contemporary music, the song repertoire and early music. He is a graduate of the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno, where he studied both composition and classical singing. He has won several awards in the Generace composition competition and in the Antonín Dvořák International Singing Competition. He made his opera debut at the Silesian Theater in Opava as the Hunter in Dvořák's Rusalka. He appeared at the New Opera Days Ostrava festival and performed together with the Orchestra of the National Theater in Prague, with the BERG Orchestra or with the VENI ensemble, among others. As a soloist, he regularly collaborates with the Karlovy Vary Symphony Orchestra. During his one-year study stay in The Hague, he collaborated with the Orkest de Ereprijs ensemble on the Young Composers Meeting project and performed at the Dag in de Branding festival. He is a member of the Lieder Company association and the klezmer ensemble HaChucpa. He is also organizing his own project A Voice Drowned in an Ocean of Silence, aimed at enriching the repertoire for solo voice.

A detailed biography together with a list of projects is available for download.

semberavoj@gmail.com
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!