CZ


Vojtěch Šembera (*1995) je český skladatel a barytonista, absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v oborech kompozice a zpěv. V současnosti je doktorandským studentem Akademie umění v Banské Bystrici v oboru kompozice a pedagogem klasického zpěvu na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Jako interpret se věnuje zejména interpretaci soudobé hudby a písňovému repertoáru od renesance až po současnost. Vystupoval na festivalech Dny nové opery Ostrava, Expozice nové hudby, Dag in de Branding 
a účinkoval mimo jiné s Orchestrem Národního divadla v Praze, s Orchestrem BERG, s VENI ensemble nebo s Orkest de Ereprijs. Jeho skladby byly uvedeny na festivalech Ostravské dny nové hudby, Setkávání nové hudby plus, ale také na koncertech Filharmonie Brno, Moravské filharmonie Olomouc, DOLU ensemble či spolku Lieder Company. Jako interpret a skladatel 
v jedné osobě se věnuje organizaci vlastního projektu Hlas utopený v oceánu ticha zaměřeného na obohacení repertoáru pro sólový hlas.

Detailnější životopis doplněný o výčet projektů je k dispozici ke stažení.

EN


Vojtěch Šembera (*1995) is a vocalist (baritone) and composer who specializes in the interpretation of contemporary music, the song repertoire and early music. He is a graduate of the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno, where he studied both composition and classical singing. He has won several awards in the Generace composition competition and in the Antonín Dvořák International Singing Competition. He made his opera debut at the Silesian Theater in Opava as the Hunter in Dvořák's Rusalka. He appeared at the New Opera Days Ostrava festival and performed together with the Orchestra of the National Theater in Prague, with the BERG Orchestra or with the VENI ensemble, among others. As a soloist, he regularly collaborates with the Karlovy Vary Symphony Orchestra. During his one-year study stay in The Hague, he collaborated with the Orkest de Ereprijs ensemble on the Young Composers Meeting project and performed at the Dag in de Branding festival. He is a member of the Lieder Company association and the klezmer ensemble HaChucpa. He is also organizing his own project A Voice Drowned in an Ocean of Silence, aimed at enriching the repertoire for solo voice.

A detailed biography together with a list of projects is available for download.

semberavoj@gmail.com
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!