Sem vložte podnadpis

Výběr skladeb

Filoktétés

Skladba Filoktétés (pro baryton a orchestr) je volně inspirována Sofoklovou stejnojmennou tragédií, která se zaobírá rozporem mezi ctí a vypočítavostí, idealismem a pragmatismem. Stejně tak nacházíme i v této skladbě rozpor. Jejím těžištěm je neustálé prolínání dvou charakterově zcela rozdílných rovin. Roviny lyrické, symbolizující čest a ideál vyššího jsoucna, které běžně nejsme schopni pojmout, a roviny bezostyšného sarkasmu.

Hommage à Franz Schubert

Skladba Hommage à Franz Schubert (pro baryton a klavír) je nostalgickým ohlédnutím za estetikou prosté krásy. Její hudební materiál vychází z poslední písně Schubertovy Spanilé mlynářky, kdy potůček zpívá ukolébavku utonulému poutníkovi, kterého celým cyklem provázel. Jeho konejšivý zpěv dává zapomenout všem nespravedlnostem světa a připomíná to pěkné - to, co s tímto poutníkem nenávratně zhynulo. Kolik toho pěkného ovšem uhynulo od časů Franze Schuberta?

Miserere

Skladba Miserere (pro baryton a klavír) je dialogem mezi člověkem, který si hledá svou vlastní cestu k poznání sebe sama a z (ne)čistoty svého srdce poznává Boha, a dogmatickým učením církve. Tento dialog je veden formou modliteb arménského patriarchy Nersetise Clajensise a možnosti jejich rozdílných interpretací.

Noční zvukomalba

Noční zvukomalba (pro nespecifikované nástrojové obsazení) je grafickou partiturou původně napsanou pro soubor VENI academy. Jedná se vlastně o obraz noční krajiny - mapu, podle které každý člen ansámblu putuje od země k nebi. Skladba je zcela závislá na zodpovědné přípravě každého z interpretů, jelikož tito si musí důkladně připravit svůj vlastní hudební materiál a předem určit, jakou cestu si zvolí. Není zde tedy žádný prostor pro improvizaci.

Předtucha

Skladba Předtucha (pro hlas) zkoumá možnosti mluveného slova v hudebním kontextu. Od recitace poezie skladba spěje k čím dál tím většímu zaměření na zvukovost slova, a to až k naprostému oproštění se od jeho původního významu. Zcela stěžejní je pro skladbu specifická perkusivita českého jazyka a jeho rytmika.

Kompletní seznam skladeb naleznete zde.