Sem vložte podnadpis

Biografie

Vojtěch Šembera (*1995, Karlovy Vary) započal své hudební vzdělávání již v raném dětství studiem hry na klavír, později začal navštěvovat hodiny kompozice u Karla Šimandla. V roce 2017 absolvoval bakalářské studium kompozice na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (JAMU) ve třídě profesora Ivo Medka. Na JAMU studoval také obor zpěv nejdříve u Jaromíra Novotného, později u Ireny Troupové, pod jejímž vedení roku 2018 absolvoval bakalářské studium. V současnosti studuje na JAMU magisterský stupeň oboru kompozice. Ve své pěvecké praxi se věnuje zejména interpretaci soudobé hudby, ale také klasickému repertoáru. Jako skladatel se pak zaměřuje především na vokální a vokálně-instrumentální tvorbu. Zúčastnil se vybraných interpretačních kurzů v zahraničí (např. VENI Academy, vocal masterclass EMA) a pěveckých mistrovských kurzů s Antoniem Carangelem.

Ocenění

V letech 2013 a 2014 byl oceněn čestným uznáním na mezinárodní skladatelské soutěži GENERACE a v roce 2015 mu bylo uděleno 2. místo na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v kategorii Operní naděje. V roce 2017 obdržel 2. místo na Duškově pěvecké soutěži, ocenění The President of the EMA prize, 3. místo na prestižní Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v kategorii Junior a Píseň a 2. místo v interpretační soutěži vokálně-instrumentálních ensemblů Stonavská Barborka. 

Koncertní a jevištní činnost

V průběhu studií na JAMU účinkoval v několika inscenacích Komorní opery JAMU (M. Hába: Malý princ - Král, Had; W. A. Mozart: Kouzelná flétna - Papageno; C. Orff: Chytračka - Muž s mezkem). Na profesionální operní scéně debutoval ve Slezském divadle Opava (A. Dvořák: Rusalka - Lovec) a vystupoval také v Divadle Jana Kajetána Tyla v Plzni (A. Thomas: Hamlet - Horatio). Ve své koncertní činnosti účinkoval např. s Karlovarským symfonickým orchestrem (C. Orff: Carmina Burana - Baryton; J. S. Bach: Janovy pašije - Bass; A. Dvořák: Biblické písně - Baryton), s Orchestrem Národního divadla (D. Matej: KYaRIaE - Baryton), Severočeskou filharmonií Teplice (W. A. Mozart: Figarova svatba - Hrabě Almaviva) a s dalšími. S Filharmonií Brno a se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně uvedl svoji skladbu pro baryton a orchestr Filoktétés. Na poli soudobé hudby vystupoval např. se soubory VENI ensemble, Mirror ensemble, European Music Project, nebo na festivalu Dny nové opery Ostrava (A. Hába: Přijď království Tvé - Kristus, Písmák; D. Lo: A Woman Such as Myself - Muž; J. Cage: Songbooks - Solo Voice). Pravidelně spolupracuje s festivalem Setkávání nové hudby Plus.

Recenze

Karlovarský barytonista Vojtěch Šembera se představil i jako gentleman, který na jevišti dokáže vybraně posvačit (když si napřed povolí kravatu).

(Jan Dehner v článku Království nové opery v Ostravě uveřejněném v Divadelních novinách 4.9.2018)

Jedním z nejúspěšnějších tuzemských pěvců byl v celé soutěži Vojtěch Šembera, který si odváží asi sedm různých cen, včetně možnosti natáčení se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.

(Petr Veber v článku Karlovarská soutěž: podle poroty mnoho krásných hlasů uveřejněném na portálu operaplus.cz 10.11.2017 20:00)

Vyzdvihl bych zejména posledně jmenovaného, Vojtěcha Šemberu. Ve svém náročném partu (např. vysoké poloze v "Estuans interius") prokázal již skvělou připravenost na dráhu pěveckého sólisty a má před sebou velkou budoucnost.

(Bohumír Hájek v článku Carmina Burana si podmanila publikum v Grandhotelu Pupp uveřejněném v Karlovarském týdeníku 30.5.2017)

Vojtěchu Šemberovi však - zdá se - role sedla velmi dobře a v Mistrové byl jednoznačně dominujícím hlasem. Nasazenou laťku z Mistrové si udržel i v opeře Malý Princ Miroslava Háby, kde se zhostil role Krále s patřičným patosem a zvučností.

(Lukáš Baumann v článku Domácí hašteření a planetka B 612 v soudobých operách uveřejněném na portálu mestohudby.cz 28.11.2016 1:00)

Umělecký životopis je k dispozici ke stažení zde.